Διαπραγματευτικό έτος 2023-2024

MNA Workshop on Negotiation Skills & Techniques

Διεξαγωγή εθελοντικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τις διαπραγματευτικές δεξιότητες και τεχνικές σε νέες και νέους από 18 χώρες της Μεσογείου Θάλασσας στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου ‘‘Across the Sea‘‘.

Scroll to Top