Διαπραγματευτικά Παίγνια (Role Plays)


Στα δια ζώσης και εξ'αποστάσεως Διαπραγματευτικά Παίγνια τα Εκπαιδευόμενα Μέλη της Ακαδημίας έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν στην πράξη τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες σε ρεαλιστικά σενάρια/υποθέσεις διαπραγματεύσεων, τα οποία δημιουργούνται από την ΜΝΑ Case Creating Team.


Μετά το τέλος του κάθε Παιγνίου, οι Coaches της Ακαδημίας δίνουν στοχευμένη και παραγωγική, ατομική & συλλογική, ανατροφοδότηση (feedback) στις ομάδες των Παιγνίων και στο κάθε μέλος τους ξεχωριστά.

Scroll to Top