Όραμα

Να φέρουμε τους νέους σε επαφή με τις Διαπραγματεύσεις και τις πολλαπλές πτυχές τους, ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο.

Να επιτύχουμε την πολυδιάστατη ανάδειξη του αντικειμένου των Διαπραγματεύσεων, μέσα από το συνδυασμό εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διαδραστικών στοιχείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε σταδιακά την πρώτη κοινότητα Διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα, με την παράλληλη συνεργασία και διασύνδεση με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού.

Scroll to Top