Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις


Μέσα από τις παρουσιάσεις οι Coaches της Ακαδημίας μεταδίδουν με συστηματικό και ποιοτικό τρόπο προς τα Εκπαιδευόμενα Μέλη τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους , σχετικά με τις τεχνικές, τις αρχές, τις μεθόδους, την κουλτούρα και τη στρατηγική των Διαπραγματεύσεων.


Διαπραγματευτικό έτος 2022-2023


Διαπραγματευτικό έτος 2023-2024

Scroll to Top