ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Μέσα από διαδραστικά workshops και webinars τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της ΜΝΑ συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη του αντικειμένου των Διαπραγματεύσεων και στη μετάδοση των Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων σε άτομα από διάφορες ηλικίες και επιστημονικά ή επαγγελματικά υπόβαθρα

Scroll to Top