Σπύρος Μπλαβούκος

Ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος διατελεί Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Διεθνείς Διαπραγματεύσεις’’ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Παράλληλα, διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με μαθήματα, που αφορούν στη δημόσια πολιτική, στις διεθνείς σχέσεις και στο οικοσύστημα της ΕΕ. Επιπλέον, διατελεί Διευθυντής στο Jean Monnet Network on EU-UN Relations (EUNNET) και είναι επικεφαλής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘’Ariane Condellis’’ του ΕΛΙΑΜΕΠ. Μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (simulations, competitions, workshops), για την ανάπτυξη των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων σε φοιτητές και στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, ως προς το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, έχει συνεισφέρει σε πληθώρα βιβλίων, συλλογικών τόμων και επιστημονικών και ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων, ενώ αρθρογραφεί σε ιστότοπους του ηλεκτρονικού τύπου με θεματικές που άπτονται, μεταξύ άλλων, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της οικονομικής ασφάλειας και των διαπραγματευτικών διεργασιών ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς δρώντες.

Scroll to Top