Γιώργος Παπαγιάννης

Ο Γεώργιος Παπαγιάννης διδάσκει Οικονομική Διπλωματία και Ανάλυση Πληροφοριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).
Είναι Εισηγητής στο γνωστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων στο European Security and Defence College (ESDC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Έχει συντονίσει και οργανώσει δραστηριότητες (simulations, competitions, workshops κ.α.) για την ανάπτυξη διαπραγματευτικών δεξιοτήτων φοιτητών και στελεχών του ιδιωτικού τομέα. Είναι Υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απόφοιτος της ΣΣΑΣ. Κατέχει Μεταπτυχιακά Διπλώματα (MSc) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στις Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και σε επιτελικές θέσεις σε φορείς διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας συμμετείχε σε επιτροπές διαπραγματεύσεων στον τομέα της άμυνας και σε οικονομικές διαπραγματεύσεις σε διεθνείς οργανισμούς.
Έχει δημοσιεύσει έρευνες σε διεθνή συνέδρια, συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει στην πολυμερή οικονομική διπλωματία στην ΕΕ και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Scroll to Top