Μανόλης Βιτετζάκης

Ο Μανόλης Βιτετζάκης είναι κάτοχος ενός τίτλου Master of Engineering (MEng) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, με ειδίκευση στη χρηματοοικονομική και λογιστική, και αυτή την περίοδο σπουδάζει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν δυναμικό άνθρωπο με εξαιρετικές οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα είναι ανοιχτός στις νέες ιδέες, ευέλικτος και καινοτόμος, με εστίαση στη συνεχή προσωπική ανάπτυξη. Με περισσότερα από 5 χρόνια γενικής επαγγελματικής εμπειρίας ως Business Development Manager, Project Manager και Business Development Consultant-Engineer, έχει διαχειριστεί ένα χαρτοφυλάκιο με μεγάλα, πολυδιάστατα και πολύπλοκα έργα στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας, της Τεχνολογίας, της Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, της Στρατηγικής και της Συμβουλευτικής. Στην παρούσα φάση, ο Μανόλης εργάζεται ως σύμβουλος του Υφυπουργού Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, και ταυτόχρονα διαχειρίζεται διάφορα έργα ως Business Development Consultant-Engineer στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, της Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Εξωστρέφεια, Στρατηγική, Επικοινωνίες και Πωλήσεις), της Πληροφορικής και της Καινοτομίας.

Scroll to Top