Διαπραγματευτικό έτος 2021-2022

Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Διαπραγματεύσεων

Συμμετοχή αντιπροσωπείας της ΜΝΑ στην εκπαιδευτική προσομοίωση διαπραγματεύσεων στο ΠΜΣ ‘’Διεθνείς Διαπραγματεύσεις’’ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Negotiation throughout you own Odyssea, Negotiate your way to Success

Διεξαγωγή εθελοντικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τις διαπραγματευτικές δεξιότητες και τεχνικές στους συμμετέχοντες του προγράμματος ‘‘Odyssea Incubation’’ σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School.

Scroll to Top