Μάριος Βογιατζής

Ο Μάριος Βογιατζής, ιδρυτής του Ινστιτούτου Γλώσσας Σώματος στην Ελλάδα, είναι αναλυτής συμπεριφοράς με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρία στο επιχειρείν εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει εκπαιδεύσει επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων σε ανάλυση συμπεριφοράς, ανίχνευση ψεύδους και διαπραγματεύσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Είναι πιστοποιημένος ως Human Behavior Analyst, Lie Detection Expert, Body Language Expert και Certified Negotiator. Ταυτόχρονα έχει διατελέσει TEDx speaker και μέλος επιτροπής εκπαίδευσης ομιλητών στο TEDxMaviliSquare.

Scroll to Top