Κυριάκος Ευθυνόπουλος

Ο Κυριάκος Ευθυνόπουλος, Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος με δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και το Δίκαιο Ενέργειας, είναι καθηγητής στο BCA College και παρέχει εκπαίδευση σε εταιρείες και προσωπικό στους τομείς των διαπραγματεύσεων, της επικοινωνίας, της ηγεσίας και της διαχείρισης συγκρούσεων. Με μεγάλη εμπειρία και συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες, έχει εκπαιδεύσει πληθώρα ατόμων, προωθώντας την κουλτούρα των συνεργατικών διαπραγματεύσεων ως μέσο για την κοινωνικοοικονομική πρόοδο.

Scroll to Top