Αντώνης Παπαδούλας

Η ενασχόλησή του με το αντικείμενο των Διαπραγματεύσεων ξεκίνησε το 2021 με τη συμμετοχή του στο Thrace Negotiation Tournament. Έκτοτε παραμένει ενεργός προσπαθώντας να ενσωματώσει την κουλτούρα των διαπραγματεύσεων σε τμήματα της καθημερινότητας του μέσα από την ανάγνωση σχετικού ερευνητικού υλικού, παρακολουθώντας διαδικασίες διαπραγματεύσεων κυρίως στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής και προσπαθώντας να εφαρμόσει όσα αποκομίζει από τη μελέτη στην πράξη. Είναι μέλος της ΜΝΑ από το Μάρτιο του 2022 ως μέλος αρχικά κι έπειτα ως Director της Case Creating Team, έχοντας συμβάλλει στη συγγραφή πολυάριθμων υποθέσεων εκπαιδευτικών διαπραγματευτικών παιγνίων που διεξήχθησαν με επιτυχία.

Scroll to Top