Οι Sadat και Begin και οι αντιπροσωπείες τους στο Camp David, 17 Σεπτεμβρίου 1978

Author: Nikoleta Pourekkou

Member of Research Team

Αραβο-ισραηλινές διαπραγματεύσεις μέρος Β: Από τις συμφωνίες ανακωχής έως την έναρξη της πρώτης ιντιφάντα(1987)

Scroll to Top